Dodatak uz opis online tečaja za djecu i mlade

Uvodni dio s glavnim obilježjima tečaja:

Za one koji žele podrobnije informacije o ovom tečaju, postavili smo ovu dodatnu stranicu. Ovdje objavljujemo informacije kao što su:

Životna škola zadržava pravo izmjene nastavnog plana
- potcrtani moduli s poveznicama vode na stranice s djelomičnim sadržajem. Glavni sadržaj s odgovorom na "kako" dostupan samo korisnicima e-tečaja.

Nastavni plan po cjelinama/mjesecima (popis modula/tema)

1.

Bonus: Lijek za sve
          Rješenje za sve
          Otklanjanje blokada

2.

3.

 

* ekskluzivni modul - dostupno samo prijavljenim korisnicima, članovima i polaznicima tečaja


4.

5.

6.


7.

 

8.

9.

 


10.

11.

12.

 • velikodušnost
 • strah
 • ovisnost (cigarete, droge, alkohol…)
 • krađa (mnogi mladi kradu)

Daljnji moduli

 • samoinicijativnost
 • praštanje
 • poštenje
 • meditacija
 • koncentracija
 • kako zaraditi novac -  kako doći do džeparca bez roditelja
 • prijateljstvo
 • sam svoj heroj
 • kako doći do novca
 • zdrava prehrana
Životna škola zadržava pravo izmjene nastavnog plana
*
ekskluzivni modul - dostupno samo prijavljenim, korisnicima, članovima i polaznicima tečaja

klikni na sliku za uvećanje
IZGLED PLATFORME TEČAJA

 O programu Životne škole


Program Životne škole odgovara na polazišta i zahtjeve Nacionalne obiteljske politike, Vladine Socijalne politike prema djeci i mladima, Programa socijalne politike Grada Zagreba, Gradskog programa djelovanja za mlade, Nacionalnog programa djelovanja za djecu i programa za mlade te drugih relevantnih stručnih dokumenata.

Neformalno obrazovanje u edukacijskom centru "Životna škola" obuhvaća obrazovne aktivnosti koje su uspostavljene izvan formalnog obrazovnog sustava. Prilagođeno je potrebama i interesima korisnika u svrhu usvajanja niza životnih vještina, vrlina, specifičnih znanja, te upoznavanja s vrednotama i ciljevima demokratskog i civilnog društva. Razvijenost i raznolikost programa neformalnog obrazovanja odraz je razvijenosti društva u cjelini.
Neformalno obrazovanje izuzetno je važno za suvremeni koncept cjeloživotnog učenja, tj. u okviru opredjeljenja za "društvo koje uči". Ono se javlja kao odgovor na nove zahtjeve koji se ne svode samo na stjecanje znanja, nego i na postizanje i razvoj vrlina i vještina u promijenjenim okolnostima suvremenog društva i tržišta rada.

Program neformalnog obrazovanja Životne škole posebno je prihvatljiv mladima jer se ne doživljava kao nametnut i obvezatan. On je dizajniran za pojedince s prirodnom željom za učenjem. Mladi doživljavaju afirmaciju i uspjeh jer u prvi plan dolaze njihovi interesi i sposobnosti.

Obilježje razvijenog demokratskog društva jest da ravnopravno uvažava vještine i znanje stečene neformalnim obrazovanjem. Stoga, što društvo bude otvorenije, inovativnije i manje ovisno o državi, to će se neformalno obrazovanje Životne škole više razvijati, te će ga poslodavci sve više prihvaćati.

Osim formalnog i neformalnog obrazovanja, u konceptu cjeloživotnog učenja od izuzetne je važnosti i samoobrazovanje, tj. proces u kojem pojedinac stječe stavove, vrijednosti, vještine i znanja kroz svakodnevno iskustvo (u okviru obitelji, prijatelja, grupa vršnjaka, medija i drugih činitelja u osobnom i društvenom okružju). Životna škola ima za cilj izrazito poticati taj vid obrazovanja kod mladih na način da kroz svoj program neformalnog obrazovanja ukazuje na golem značaj i resurse samoobrazovanja.

Program je osmislio umjetničko-pedagoški tim Talidari. Temelji se na suvremenim otkrićima znanosti, zakonima prirode, zajedničkim principima svih većih religija svijeta i intuitivnim uvidima autora, a koristi multimedijalnu umjetnost kao sredstvo inspiracije korisnika.
Program ne pruža nikakva učenja, jer pomaže ostvariti uspjeh i sreću ne pomoću znanja, već pomoću vrlina, koje su nam urođene pa ih ne treba naučiti nego aktivirati i kultivirati. Put do blagostanja popločan je vrlinama.

Sve što doživljavamo u vanjskome svijetu odraz je našeg unutarnjeg svijeta - karakter određuje sudbinu. Prema tome, principijelno je izgraditi karakterne osobine tako da budu u skladu s vlastitim željama, ali i svrhom života. Premisa e-programa Životne škole je da moralno usklađivanje sa zakonitostima koje vladaju u prirodi donosi blagostanje.

Reprogramiranje svijesti - za ostvarenje trajne sreće i uspjeha potrebno je osloboditi se svih ograničavajućih i štetnih 'programa' po kojima funkcioniramo. Pod tim mislimo na obrasce razmišljanja, okvire, uvjerenja, predrasude, predodžbe, loše navike i slično. Prema tome, ako želimo ostvariti životne ciljeve i blagostanje, trebamo se bolje (re)programirati.

Ciljevi programa
Cilj je ovog programa asistirati zainteresiranima u postizanju uspjeha i sreće na svim razinama - u reprogramiranju, tj. oslobađanju od nepodobnih podsvjesnih 'programa' (koji se očituju kao mane, slabosti, poroci i nedostaci) uz pomoć vrlina te ponuditi alate za dostup nadsvijesti koja ima sve odgovore i rješenja. Dakle, za postizanje uspjeha i sreće ovaj program ima za cilj pomoći svima u sljedećem: kalibriranju svijesti, energetskoj (mentalnoj, emocionalnoj i tjelesnoj) detoksikaciji i moralnom preporodu, a sve će to znatno utjecati na kvalitetu života.

Životna škola prihvaća svoju odgovornost u stvaranju uvjeta i pružanju svih potrebnih mogućnosti skladnoga razvoja i života mladih u sigurnom i povoljnom okružju. Polazeći od toga načela, a u skladu s Vladinim Nacionalnim programom djelovanja za djecu i mlade, Životna škola postavlja osnovne ciljeve svoga programa za djecu i mlade:

 • promovirati one društvene vrijednosti koje mladima mogu poslužiti u aktivnom promišljanju i postizanju sigurne i prosperitetne budućnosti u društvu jednakih mogućnosti, socijalne solidarnosti i društveno vrednovane kreativnosti;
 • odgovarajućom edukacijom stimulirati mlade za aktivno sudjelovanje u rješavanju društvenih te vlastitih i generacijskih problema, kroz njihovo uključivanje u procese odlučivanja na svim razinama;
 • poticati obrazovanje i djelovanje koje gradi civilno društvo, njegovati mirno rješavanje društvenih sukoba;
 • poticati razvoj inovativnih sadržaja, usluga, pedagoških metoda i pristupa za cjeloživotno učenje, koji se baziraju na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama;
 • poticati i vrednovati volonterski rad, društveno korisno djelovanje, solidarnost i poštivanje prava i uvažavanja različitosti;
 • omogućiti otvoren i moderan sustav neformalnog obrazovanja i usavršavanja za sve i poticati društveno napredovanje prema sposobnostima i znanju;
 • pružiti mladima priliku za stjecanje novih znanja i vještina te usavršavanje postojećih kroz cjeloživotno učenje kako bi se osposobili za potpuno i odgovorno sudjelovanje u svim aspektima društva i ostvarili produktivno zaposlenje, socijalnu sigurnost, samostalan i zdrav život te sudjelovanje u donošenju odluka;
 • osigurati ujednačavanje životnih šansi i reduciranje rizika od socijalne isključenosti i nejednakosti za mlade koji žive u osobito teškim prilikama, mlade s invaliditetom i one koji su na druge načine u nepovoljnijem položaju;
 • poštovati potrebe mladih za autonomnim kulturnim izričajem, sadržajnim korištenjem slobodnoga vremena te sportom i rekreacijom u funkciji kvalitetnog življenja;
 • poticati kulturnu, turističku i obrazovnu mobilnost mladih koja širi njihove obzore, otvara komunikaciju sa svijetom i omogućuje upoznavanje novih standarda, obrazaca, metoda i načina društvenog djelovanja;
 • podupirati mjere i aktivnosti usmjerene k usvajanju zdravih životnih navika i stilova života te unaprjeđenja zdravlja mladih, s posebnim naglaskom na prevenciji ovisnosti, kroničnih nezaraznih bolesti, duševnih bolesti i problema u ponašanju;
 • poticati mlade na aktivno sudjelovanje u programima namijenjenima zaštiti i unapređenju okoliša te samoodrživom razvoju.


 Metodologija:
 • istraživačko učenje
 • iskustveno učenje
 • projektna nastava
 • multimedijalna nastava
 • simulativna nastava - simuliranje stvarnih životnih situacija
 • bonus nastava
 • interdisciplinarni pristup
 • neurolingvistika
 • zabavne aktivnosti
 • umjetničke inspiracije
 • kreativna vizualizacija
 • odlazak u prirodu
 • kvizovi i testovi za samoprocjenu
 • dijalog, debate, rasprave*
 • posjeti važnim institucijama*
 • društveno korisno učenje (service learning)*
 • brainstorming*
 • gostovanje stručnjaka sukladno temi*

* vrijedi samo za premium paket offline tečaja

Životna škola zadržava pravo izmjene metodaPreporučuje nas
majda rijavec
Prof. dr. Majda Rijavec, psiholog i ugledna autorica mnogih knjiga

"Podržavam program Životne škole i sve one koji ga provode, a učenici koji budu imali priliku u njemu sudjelovati sigurno jednog dana neće govoriti Šteta što to prije nismo čuli."
Opširnije »

 

 

Preporučuje nas
slika Jadranka Delač Hrupelj
Mr.sc. Jadranka Delač Hrupelj, prof. psihologije i engleskog jezika, magistar medicinskih znanosti,
direktorica
Creative d.o.o.

"Životna škola je hrabro preuzela odgovornost i inicijativu i ponudila za djecu upravo ono što nam već dugo treba. To je škola u kojoj se djeca  pripremaju za sva neodgovoriva pitanja današnjice ali i za ona koja će sutra naići, škola koja nas uči misliti i rješavati različite probleme na konstruktivan način, škola koja nam pomaže biti ono što autentično jesmo."
Opširnije »

 

Blagoslov

fra Zvjezdan Linić, karizmatik čije je duhovne obnove godišnje prolazilo 30.000 Hrvata

"Poštovana Natalija,
šaljem vam veliki blagoslov za sve što želite dobra učiniti preko vaše ustanove. Vjerujem da je dobra i da služi dobru cijelog čovjeka. Podržavam vas molitvom
.
fra Zvjezdan"


Više o tome što drugi kažu
o našem programu, ovdje:
 
drugi o nama »

Izdvajamo neke komentare:
fantastično, senzacionalno,
promijenilo mi je život,
hvala Vam što postojite,
savršeni ste,
ne mogu vjerovati da tako nešto postoji kod nas,
ne mogu sebi oprostiti da nisam već prije na vas naišao itd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  UPLATA E-TEČAJA:

Cjenik je na stranici s opisom za roditelje.
Molimo uplatite tečaj na blagajni našeg web-shopu na TripleClicksu.
Dobili ste direktan link od osobe koja vas je ovdje uputila pa kliknite na njega i tako dođite u naš web-shop.

Ako se slučajno na TripleClicksu ništa ne vidi to je zato jer smo nešto malo promijenili u opisu tečaja a TripleClicks to još nije odobrio pa molimo da ponovite malo kasnije ili sutradan. Ovo je rjetkost ali se događa.

 
Home | Uvjeti korištenja | Zaštita podataka | Sitemap
Copyright © 2009 by Talidari :: Designed by Talidari